Tin tức

Luyện Công - Luyện Kỹ Năng

10-10

  Chào toàn thể quý đồng đạo, nhằm tạo thêm các hoạt động cho anh em tham gia Hội Quán Võ Lâm, thì Hội Quan có thêm 1 hoạt động đó là Luyện Công - Luyện Kỹ năng. Thật ra thì hoạt động này đã có từ lâu nhưng bây giờ mới phổ biến thông tin cho anh em biết cũng như chi tiết hơn về hoạt động này. Đó là tiêu diệt cây thông.

  Thời gian xuất hiện cây thông :

  Cây thông thường : 13h15 phút, 16h15 phút. 

  Cây thông đặc biệt : 9h15 phút, 20h 15 phút

  Cây thông thường và cây thông đặc biệt giống nhau

  Khác nhau về hình ảnh - máu và tỉ lệ rơi phần thưởng:

  Cây thông đặc biệt tỉ lệ rơi cao hơn cây thông thường : 

  Phần thưởng ngẫu nhiên bao gồm : 5 triệu kinh nghiệm, mãnh giấy 120 các loại, mãnh đại thành bí kiếp các loại từ 20 - 25 kĩ năng, kim nguyên bảo.

   

   

     Hội Quán Kính Bút