Tin tức

Loạn Chiến Xuân Thu

10-10

   Sóng Trường Giang sóng sau xô sóng trước

  Bao lớp sóng xô bấy anh hùng

  Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng

  Được mất lợi thành bỗng chốc hóa hư không

  NPC Liên Quan : Sứ giả loạn chiến xuân thu gần bán ngựa phường tượng
  Điều kiện tham gia: Đạt cấp 100 và đã gia nhập môn phái, mang theo 10 vạn lượng để báo danh. Mỗi người báo danh sẽ cộng vào quỹ thưởng tiền vạn 10 vạn lượng.

  Thời gian sự kiện: 21h 50 hàng ngày.

  Quy tắc sự kiện.

  Tất cả các anh hùng sẽ được đưa vào 1 bản đồ. Tới thời gian chiến đấu tất cả sẽ phải chiến đấu sao cho là người cuối cùng sống sót thì kết thúc sự kiện.

  Thời gian báo danh 10 phút và chiến đấu là 20 phút.

  Người chơi giết được người chơi khác sẽ nhận được 100 000 kinh nghiệm.

  Khi trong bản đồ còn 10 người sẽ bắt đầu trao giải cho TOP 10 khi bị loại.

  Phần thưởng:

  Khi bị loạn các anh hùng sẽ nhận ngay 2tr điểm kinh nghiệm (không nằm trong top 10).

  Các anh hùng top 10 sẽ nhận phần thưởng như sau.

  TOP 1: 10tr điểm kinh nghiệm và 14% tiền vạn trong quỹ. - 1 Kim Nguyên Bảo

  TOP 2: 8tr điểm kinh nghiệm và 13% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 3: 7tr điểm kinh nghiệm và 12% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 4: 6tr điểm kinh nghiệm và 11% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 5: 5tr điểm kinh nghiệm và 10% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 6: 5tr điểm kinh nghiệm và 9% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 7: 5tr điểm kinh nghiệm và 8% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 8: 5tr điểm kinh nghiệm và 7% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 9: 5tr điểm kinh nghiệm và 6% tiền vạn trong quỹ.

  TOP 10: 5tr điểm kinh nghiệm và 5% tiền vạn trong quỹ.

  Cành nhiều người tham gia quỹ tiền vạn càng nhiều và phần thưởng nhận được càng lớn  Hội Quán Kính Bút