Hỗn Nguyên Xích Bích

10-10

  Chào toàn thể quý đồng đạo, một trong những tính năng gây hào hứng nhất đang được mong chờ ở máy chủ Huynh Kiếm chắc có lẽ là Hỗn Nguyên Xích Bích. Không để mất thời gian của các vị huynh đài, sau đây tại hạ xin hướng dẫn các hạ tham gia tính năng này một cách chuẩn nhất

  1. Vị trí NPC Báo Danh : Hỗn Nguyên Sứ Giã tại Tương Dương ( Trung tâm ) ( 196/202 )

  2. Yêu cầu để báo danh : Vào Phái - Cấp 100 - 50 Vạn 

  Thời gian báo danh : 

  Những lưu ý và ghi chú nhỏ để có thể tham gia thuận lợi hơn 

  • Mang nhiều máu ( Túi máu VIP càng tốt ) 
  • Quái vừa ra không nên lao vào đánh liền vì có quái phản dame ngẫu nhiên tọa độ trong số đó.

  Khi tiêu diệt quái sẽ có cơ hội rớt Tiền đồng và Kim Nguyên Bảo 

  Khi đánh bại được 1 người chơi sẽ nhận được 20 triệu điểm kinh nghiệm / 1 người chơi ( tối đa đánh bại 8 người nhận được kinh nghiệm, nhiều hơn sẽ không nhận được ) 

  Người chiến thắng sau cùng sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 2 vật phẩm : Kim Nguyên Bảo hoặc Tiền Đồng

  Nếu có trên 2 người ở lại sau cùng : Người nào có số quái tiêu diệt nhiều hơn sẽ nhặt được phần thưởng.

  Khi báo danh thành công sẽ không thể chat. Chỉ có thể xem thông tin người khác.

     Hội Quán Kính Bút