Tin tức

Hoa Sơn Luận Chiến

13-10

  Hoa Sơn Luận Chiến - Nơi tỉ vỏ các vị anh tài khắp chốn, thường được diễn ra hằng ngày NPC và quy tắc chiến đấu như sau : 

  NPC : Sứ giá hoa sơn tại trung tâm Ba Lăng Huyện 202 / 199 

  Thời gian : 

  14h30 - 17h30 - 19h30 - 23h15

  hằng ngày là thời gian báo danh

  Thời gian báo danh : 5 phút. 

  Lệ phí báo danh : 15 vạn cho 1 lần báo danh 

  Lợi ích của việc báo danh này, khi tiêu diệt đối thủ sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm hơn 

  Sau thời gian báo danh, các lộ anh hùng vẫn có thể đăng kí để vào chiến đấu bình thường ( Kèm 3 giây bất tử ) 

  Tổng thời gian của 1 trận là 15 phút 

  2 phút cuối cùng của trận chiến sẽ không báo danh được.

  Phái thúy yên kĩ năng 120 sẽ mất tác dụng và có thể nhận lại sau khi kết thúc trận đấu

  Phần thưởng :

  Chỉ có một người duy nhất sống sót tới cuối trận sẽ được thưởng như sau 

  1000 điểm chân nguyên 

  1 Kim Nguyên Bảo 

  100 xu 

  Khi tiêu diệt một đối thủ các hạ sẽ nhận được mặc định 1 triệu điểm kinh nghiệm 

  50.000 điểm kinh nghiệm * với số liên trảm 

  Ví dụ liên trảm được 10 thì sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm

  Phần thưởng đặc biệt 

  Nếu các hạ là người chiến thắng cuối cùng hệ sống sẽ ghi nhận lại.

  Cuối tuần vào ngày chủ nhật sẽ có tổng kết những người chiến thắng cuối cùng và có số liên trảm cao nhất

  Sẽ nhận thêm được phần thưởng là 1 MÓN HKMP Tùy chọn HSD 3 ngày  Hội Quán Kính Bút