Công Thành Chiến

03-05

  Cách thức tham gia :

  - Yêu cầu mỗi bang phải có số khiêu chiến lệnh ít nhất là 3000 và 2000 vạn lượng. Mới đủ điều kiện tham gia 

  - Bang có số khiêu chiến lệnh nhiều nhất sẽ giành được quyền công thành, thấp hơn sẽ phải thủ thành.

  Lưu ý : 19h45 thứ 6 hằng tuần là hết thời gian nộp Khiêu Chiến Lệnh của các bang. Khiêu chiến lệnh không thể mua tại cửa hàng, chỉ rơi ở bản đồ 90 bất đầu từ chủ nhật cho tới thứ 6 

  Ngoài ra theo tuần sẽ có hoạt động đua TOP Khiêu Chiến Lệnh sẽ được công bố tại trang chủ ở mục Tin Tức. Quý bằng hữu là Bang Chủ vui lòng theo giỏi để có thể phổ biến hơn cho anh em trong bang

  Thời gian diễn ra hoạt động công thành chiến :

  - Vào thứ 6 hằng tuần 

  Thời gian báo danh vào 20h -> 21h 

  Thời gian diễn ra hoạt động : 21h -> 21h45 

  Phe thủ thành có thể vào chiến trường trước 15 phút để chuẩn bị thủ thành.

  Các quy tắc công thành.

  Trong thời gian diễn ra hoạt động Phe Công Thành chiếm được 3/3 trụ -> Công Thành Chiến thúc, Phe Công Thành Chiến Thắng

  Nếu hết thời gian vẫn Phe Công vẫn chưa chiếm được 3/3 trụ. Thì kết quả thắng thua sẽ được tính theo số trụ chiếm được của mỗi phe. Phe nào nhiều hơn thì sẽ thắng

  Phần thưởng công thành : 

  Khi tham gia công thành chiến : Quý bằng hữu không cần biết thắng hay thua sẽ nhận được 5 Lễ Bao Công Thành ( Khóa ) 

  Ngoài ra Phe thắng sẽ nhận được thêm 50 Lễ Bao Công Thành tại NPC Công Thành Quan vào lúc 22h30 để phát thêm cho anh em.

  Yêu cầu bang chủ : Phải sử dụng hết 5 Lễ Bao Công Thành khóa mới có thể nhận thêm 50 Lễ Bao Công Thành 

  Phần thưởng khi sử dụng sẽ nhận được ngẫu nhiên theo ảnh dưới

  Phần thưởng thắng lợi Công Thành. Chỉ có một phần thưởng duy nhất. Thua không có thưởng. Bao gồm những phần thưởng sau 

  5.000 vạn lượng

  5.000 xu 

  7.500 chân nguyên đơn 

  5 lệnh bài xanh ( Vật phẩm này chỉ xuất hiện duy nhất trong hoạt động công thành ) 

  Trường hợp đặc biệt :

  Nếu chỉ có 1 phe công hoặc 1 phe thủ. Thì phe thủ thành đổi thành phe công

  Cửa thành và long trụ sẽ được nâng lên mức nhiều máu và kháng nhiều hơn 50%

  Phe công thành lúc này bắt buộc phải phá hết 3 cửa thành và 3 long trụ mới dành chiến thắng 

  Phần thưởng cho trường hợp đặc biệt = phần thưởng công thành chia đôi và không có lệnh bài xanh 

     Hội Quán Kính Bút