Tin tức

Chế Tạo Rương Vũ Khí Cấp 1

10-10

  Chào toàn thể quý bằng hữu, nhằm tăng thêm tính thương thảo cũng như là giao lưu giữa người chơi với người chơi nay BQT quyết định ra thêm tính năng Chế Tạo Rương Vũ Khí Cấp 1. Mục đích dành cho các cao thủ muốn đổi vũ khí cấp 1 từ phái này sang phái khác.

  NPC Liên Quan

  NPC Thợ Rèn tại Dương Châu hoặc Biện Kinh

  Yêu cầu :

  Lưu ý : Phải tách 10 đồ phổ ra và bỏ từng cái vào ô 

   

     Hội Quán Kính Bút