Phong Lăng Động

 • Tham gia tính năng Phong Lăng Độ có cơ hội nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm cũng như các vật phẩm quý hiếp như mãnh ghép vũ khí cấp 2, tiền đồng, kim nguyên bảo, phúc duyên

Nôi dung chi tiết về tính năng này như sau : 

Điều kiện tham gia : 

Cấp độ : 100

Lộ phí đi thuyền : 100 vạn 

Yêu cầu có 1 lệnh bài phong lăng độ. 

Mua tại bảo vật giá 10 bạc

 

Phần thưởng khi tiêu diệt Thuỷ Tắc Đầu Lĩnh :

Ngẫu nhiên một trong các phần thưởng sau : 

50.000.000 điểm kinh nghiệm

Mãnh ghép vũ khí cấp 2 

Phúc duyên - Đại Trung Tiểu

Tiền đồng.

Khi tiêu diệt quái Thuỷ tặc sẽ được nhận 1 điểm phúc duyên

Chỉ mở vào các ngày 3 5 7 

NPC Tham Gia : Thần Bí Thương Nhân : 198/201 Tương Dương -> Đi Phong Lăng Độ 

Thời gian báo danh giờ lẻ : vào phút thứ 45 -> 59.

Thời gian thuyền cập bến : 1 tiếng

 

Bài viết khác :
 • Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My
 • Boss Hoàng Kim - Tiểu Hoàng Kim
 • Vận Tiêu
 • Hỗn Nguyên Xích Bích
 • Phong Lăng Độ
 • Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ
 • Tiên Cúc Động
 • Loạn Chiến Xuân Thu
 • Hệ thống Kĩ năng 120
 • Liên Đấu