Chuyển Sinh - Trùng Sinh

Chào toàn thể quý đồng đạo, hiện tại thì Hội Quán đã cập nhật lại tính năng Chuyển Sinh để tăng thêm phần hứng thu khi tham gia game nên sau đây BQT xin hướng dẫn chi tiết tính năng này để các bạn có thể nắm rõ hơn.

1. Đạt các yêu cầu sau 

 • Đạt cấp độ cho lần chuyển sinh kế tiếp
 • Học cơ sơ thiên
 • Học tâm pháp thiên
 • Hoàn thành nhiệm vụ tại Võ Sư
 • Đạt Kinh Mạch Nếu lần chuyển sinh có yêu cầu

- Cách học cơ sơ thiên. Các hạ có thể mang 10 tiền đồng gặp NPC Kì Trân Các tại 202/198 Ba Lăng Huyện để đổi hoặc dùng 75 Bạc mua tại bảo vật trang 3 

- Cách học tâm pháp thiên : Các hạ đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân ( 203 / 198 Ba Lăng Huyện )  để có thể học Tâm Pháp Thiên

Tuỳ vào số lần chuyển sinh kế tiếp để có thể học được tâm pháp thiên. Yêu cầu có điểm Phúc Duyên và Tiền vạn mới có thể học ( xem thêm tại bảng ở dưới ) 

- Cách làm nhiệm vụ chuyển sinh tại Võ Sư tại Ba Lăng Huyện

Sau khi nhận nhiệm vụ. Các hạ ra thành Tương Dương tìm nhím để đánh sẽ rơi vật phẩm yêu cầu. Khi đạt số lượng hãy về giao cho Võ Sư để hoàn thành nhiệm vụ

Sau khi đã hoàn thành các yêu cầu trên thì các hạ hãy quay lại gặp NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để có thể chuyển sinh

2. Phần thưởng khi chuyển sinh

Sau mỗi lần chuyển sinh các hạ sẽ nhận được điểm tiềm năng và kỹ năng nhất định được quy định theo bảng thông tin ở dưới

Ngoài ra bắt đầu từ lần chuyển sinh thứ 2 trở đi các hạ sẽ nhận được thêm 3000 điểm chân nguyên khi chuyển sinh thành công.

Khi đạt mốc chuyển sinh các hạ có thể nhận thêm được các phần thưởng cũng như vòng sáng 

Phần thưởng 

 • Chuyển sinh 2 : Mặt nạ ngẫu nhiên 5 ngày 
 • Chuyển sinh 4 : Rương ngựa 80 
 • Chuyển sinh 6 : 1 Kim Nguyên Bảo
 • Chuyển sinh 8 : 2 Kim Nguyên Bảo
 • Chuyển sinh 10 : 3 Kim Nguyên Bảo
 • Chuyển sinh 12 : 4 Kim Nguyên Bảo

Vòng sáng

 • Chuyển sinh 2  : 
 • Chuyển sinh 5  : 
 • Chuyển sinh 10 :

Kỹ năng trùng sinh : 

Kĩ năng này sẽ được học khi các bạn đạt trùng sinh 6 và chỉ được lên cấp tiếp vào lần chuyển sinh 12. 

Bài viết khác :
 • Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My
 • Boss Hoàng Kim - Tiểu Hoàng Kim
 • Vận Tiêu
 • Hỗn Nguyên Xích Bích
 • Phong Lăng Độ
 • Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ
 • Tiên Cúc Động
 • Loạn Chiến Xuân Thu
 • Hệ thống Kĩ năng 120
 • Liên Đấu