Luyện Công - Luyện Kỹ Năng

Chào toàn thể quý đồng đạo, nhằm tạo thêm các hoạt động cho anh em tham gia Hội Quán Võ Lâm, thì Hội Quan có thêm 1 hoạt động đó là Luyện Công - Luyện Kỹ năng. Thật ra thì hoạt động này đã có từ lâu nhưng bây giờ mới phổ biến thông tin cho anh em biết cũng như chi tiết hơn về hoạt động này. Đó là tiêu diệt cây thông.

Thời gian xuất hiện cây thông :

Cây thông thường : 13h15 phút, 16h15 phút. 

Cây thông đặc biệt : 9h15 phút, 20h 15 phút

Cây thông thường và cây thông đặc biệt giống nhau

Khác nhau về hình ảnh - máu và tỉ lệ rơi phần thưởng:

Cây thông đặc biệt tỉ lệ rơi cao hơn cây thông thường : 

Phần thưởng ngẫu nhiên bao gồm : 5 triệu kinh nghiệm, mãnh giấy 120 các loại, mãnh đại thành bí kiếp các loại từ 20 - 25 kĩ năng, kim nguyên bảo.

 

 

 

Bài viết khác :
  • Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My
  • Vận Tiêu
  • Hỗn Nguyên Xích Bích
  • Phong Lăng Độ
  • Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ
  • Tiên Cúc Động
  • Loạn Chiến Xuân Thu
  • Hệ thống Kĩ năng 120
  • Liên Đấu
  • Trùng Luyện Trang Bị - Vũ Khí Vòng Vàng