Nhận Miễn Phí Tiên Thảo Lộ - Thời Gian Map VIP

Chào toàn thể quý đồng đạo, nhằm tạo thêm điều kiện cho các bạn không có điều kiện nạp thẻ cũng như không chăm cày cuộc cũng thể trải nghiệm được map vip và túi máu vip cũng như tiên thảo lộ thì BQT quyết định cho nhận miễn phí như sau ..

NPC 

- Tượng Liệt Sỉ tại Thành Đô - Tọa Độ 389 / 315 

Thông tin nhận hỗ trợ

Tiên Thảo Lộ nhận miễn phí mỗi ngày là 3 tiếng đồng hồ

Thời gian lên Bản đồ VIP ( Mạn bắc thảo nguyên ) nhận miễn phí mỗi ngày là 2 tiếng đồng hồ

Thời gian sử dụng túi máu VIP nhận miễn phí mỗi ngày là 3 tiếng đồng hồ 

- Chỉ nhân vật không online thì không mất thời gian, chỉ cần online là thời gian bị giảm

- Mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần qua ngày có thể nhận lại, không giới hạn thời gian nhận !!

Áp dụng đối với tất cả nhân vật toàn bộ máy chủ !!!

 

Bài viết khác :
  • Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My
  • Boss Hoàng Kim - Tiểu Hoàng Kim
  • Vận Tiêu
  • Hỗn Nguyên Xích Bích
  • Phong Lăng Độ
  • Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ
  • Tiên Cúc Động
  • Loạn Chiến Xuân Thu
  • Hệ thống Kĩ năng 120
  • Liên Đấu