Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My

Khi bạn nhìn ảnh trên chắc hẳng sẽ hiểu nhằm do trò chơi của chúng tôi lỗi nhưng thực chất do VNG hiển thị không chính xác. Nên nhân đây mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu ! 


Đẳng cấp kỹ năng này sẽ lấy theo kỹ năng hỗ trợ có cấp thấp nhất: là sẽ lấy kỹ năng phụ được buff so với kỹ nâng cấp 120 nếu kỹ năng nào có cấp thấp hơn thì sẽ lấy kỹ năng có cấp thấp hơn làm cấp của kỹ năng đang so sánh.

Ví Dụ:

bạn có Kỹ Năng Bế Nguyệt Pất Trần(Kỹ Năng 120) đạt cấp độ 20 và Kỹ Năng Phổ Độ Chúng Sinh(Kỹ Năng Phụ) đạt Cấp độ 15 thì khi sử dụng kỹ năng 120 hệ thống sẽ buff cho bạn Kỹ Năng Phổ Độ Chúng Sinh(Kỹ Năng Phụ) ở cấp 15 (cấp kỹ năng phụ thấp hơn).

bạn có Kỹ Năng Bế Nguyệt Pất Trần(Kỹ Năng 120) đạt cấp độ 18 và Kỹ Năng Lưu Thủy(Kỹ Năng Phụ) đạt Cấp độ 25 thì khi sử dụng kỹ năng 120 hệ thống sẽ buff cho bạn Kỹ Năng Phổ Độ Chúng Sinh(Kỹ Năng Phụ) ở cấp 18 (cấp kỹ năng 120 thấp hơn).

Lưu Ý : Tất cả các kỉ nâng phải được nâng thì kỹ năng 120 mới có thể buff kỹ năng đó được.


Hi vọng với bài viết này các bạn sẽ hiểu rõ hơn phần nào về Hội Quán Võ Lâm cũng như kỹ năng Bế Nguyệt Phát Trần Cấp 120 của môn phái nga my. Chúc các bạn vui vẽ !.

 

Bài viết khác :
  • Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My
  • Vận Tiêu
  • Hỗn Nguyên Xích Bích
  • Phong Lăng Độ
  • Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ
  • Tiên Cúc Động
  • Loạn Chiến Xuân Thu
  • Hệ thống Kĩ năng 120
  • Liên Đấu
  • Trùng Luyện Trang Bị - Vũ Khí Vòng Vàng