Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ

Chào toàn thể anh em, hiện tại nhằm phổ cập thông tin cho anh em biết rỏ hơn về các mốc thưởng và mốc nhận hằng ngày thì nhân đây minh xin nói rõ hơn về tính năng này.

Lưu ý : Trang bị - ngựa khi nhận mốc đều có hạn sử dụng là 30 ngày kể từ lúc nhận.

Điểm tích lủy có được từ việc nạp thẻ - không tính với khuyến mãi

Ví dụ : 100.000VND = 520 bạc - 520 điểm tích lủy ( Momo ) 

1. NPC Kỳ Trân Các tại trung tâm Ba Lăng Huyện

Tọa độ : 202/198


2. Các mốc nạp thẻ

i. Nhận thưởng lần đâu tiên nạp thẻ

Yêu cầu : Có 1 điểm tích lủy trong người

Phần thưởng :

5 Bình Tiên Thảo Lộ 

5 Bình Kính Hoa Lộ

1 Rương VK HKMP Khóa ( HSD 3 ngày )

ii. Nhận thưởng mốc nạp thẻ

Lưu ý : - Mọi trang bị hay ngựa nhận đều khóa giao dịch, chỉ Càn Khôn - Nhất Kỹ không khóa giao dịch

- Trang bị thời hạn có thể gia hạn được !! 

- Đại Thành Bí Kiếp không thể sử dụng trong thời gian đua TOP

- Trong thời gian ĐUA TOP chỉ nhận được tới VIP 4 

Đối với mỗi cụm máy chủ sẽ có nhận thưởng mốc nạp thẻ riêng biệt : Các hạ tham khảo thêm hình phía dưới đây 

 

 

 

 

Bài viết khác :
  • Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My
  • Vận Tiêu
  • Hỗn Nguyên Xích Bích
  • Phong Lăng Độ
  • Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ
  • Tiên Cúc Động
  • Loạn Chiến Xuân Thu
  • Hệ thống Kĩ năng 120
  • Liên Đấu
  • Trùng Luyện Trang Bị - Vũ Khí Vòng Vàng