Chào toàn thể quý đồng đạo, tiếp tục chuỗi hoạt động tính năng của Hội Quán Võ Lâm, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn tham gia hoạt động Vân Lương nhé.

Yêu cầu : Cấp độ trên 100 và 30 vạn lượng

NPC : Quân Kỳ Vận Tiêu Tại phượng tường : 201/197


Một ngày có thể vận lượng 10 lần. 

Và thời gian có thể nhận nhiệm vụ vận lương có 2 khung giờ

Từ 14h đến 14h45 và 18h đến 18h45 mỗi ngày.

Sau khi vào bản đồ vận lượng. 

Gặp NPC Bắt đầu để nhận nhiệm vụ : Toạ độ : 157/198 - Bản đồ vận lương

Sau khi nhận sẽ có dính hiệu ứng đi chậm

Các hạ chạy lên toạ độ : 158/155 để gặp NPC Kết thúc để trả nhiệm vụ


Phần thưởng theo mốc cấp

 

Bài viết khác :
  • Giải Thích Về Kỹ Năng 120 Của Phái Nga My
  • Vận Tiêu
  • Hỗn Nguyên Xích Bích
  • Phong Lăng Độ
  • Tích Lủy Thẻ Nạp - Tăng VIP Bất Ngờ
  • Tiên Cúc Động
  • Loạn Chiến Xuân Thu
  • Hệ thống Kĩ năng 120
  • Liên Đấu
  • Trùng Luyện Trang Bị - Vũ Khí Vòng Vàng