Thông Báo Mới - 03 - 08

03-08

  Thông Báo Mới 
  Cập nhật patch mới 10h30 ngày 03 tháng 08

  - Máy Chủ Hoàng Hổ :

  Thời gian cập nhật sự kiện : Sau bảo trì 15h45

  Cập nhật sự kiện Ngày Thương Binh Liệt Sỹ : Liên kết 

  Phần thưởng khi đạt mốc tối đa 

  Vật phẩm  Phần thưởng

  Chiến Công Hạng 1

  Tối đa sử dụng : 750 cái  

  • Tối đa lần 1 : Ngẫu nhiên 1 Món Định Quốc Hoàn Mỹ Vĩnh Viễn 
  • Tối đa lần 2 : Tùy chọn HKMP ( Hạn sử dụng tới ngày 20 ) 

  Chiến Công Hạng 3 

  Tôi đa sử dụng : 600 cái

  Ngẫu nhiên Tùy chọn HKMP ( Hạn sử dụng tới ngày 25 ) 

  10.000 điểm chân nguyên

  - Máy chủ Thiên Hổ 

  Mở chuyển sinh, sau khi chuyển sinh sẽ là chuyển sinh 2 

  Mở tính năng kinh mạch 

  Hỗ trợ tân thủ ngày 03 - 08 

  - Cấp độ 105 

  - GIFTCODE : HOIQUAN29

  - Phần thưởng khi đạt cấp 110 : ( Người chơi cũ yêu cầu chuyển sinh 1 mới có thể nhận thưởng ) 

  1. Bộ định quốc hạn sử dụng 7 ngày 

  1. Vũ khí cấp 1 hạn sử dụng 3 ngày

  Thêm hoạt động boss Kiêm Tiên Lý Bạch tại 194/204 Ba Lăng Huyện vào lúc 22h - 22h10 - 22h20

  Khi tham gia tiêu diệt boss ( có gây sát thương và đứng gần boss ) nhận thưởng 50.000.000 điểm kinh nghiệm 

  Người tiêu diệt boss nhận được thêm 50.000.000 điểm kinh nghiệm

  Bang tiêu diệt nhận được thêm 50.000.000 điểm kinh nghiệm

  Người chơi tham gia ngày 03 tháng 08 trở đi, kinh nghiệm sẽ được cộng dồn. Người chơi cũ không cộng dồn.

  Phần thưởng khi boss rơi ra : 

  - Ngẫu nhiên các món dưới đây 

  10 tẩy tủy kinh

  10 võ lâm mật tịch 

  10 thiết la hán

  10 kim nguyên bảo

  50 mật đồ thần bí

  10 tử thủy tinh

  10 lục thủy tinh

  10 lam thủy tinh

  10 lệnh bài Phong Lăng Độ

  10 lệnh bài phong cửu kiếm

  10 kinh nghiệm thạch loại 1 

     Hội Quán Kính Bút