Tin tức

Thông Báo - Kết Thúc Sự Kiện ĐUA TOP - Nhân Đôi Kinh Nghiệm

25-10

  Quý bằng hữu thân mến, 

  Hiện tại thì máy chủ Long Hổ cũng đã ổn định và cũng gần kết thúc sự kiện đua TOP Tân Thủ, sau đây Nam xin thông báo một số điều lưu ý như sau 

  1. Không Bảo Trì để cập nhật TOP vì đã bảo trì quá nhiều trog 2 ngày qua thay vào đó là sẽ cập nhật danh sách trong game 

  Kết thúc sự kiện ĐUA TOP vào lúc 12h30 ngày hôm nay !!! 

  2. Nhân đôi kinh nghiệm 

  Bắt đầu : 12h30 ngày 25 tháng 10 

  Kết thúc : 18h30 ngày 25 tháng 10 

  Tổng thời gian nhân đôi kinh nghiệm ( 6 tiếng ) 

  3. Kết thúc sự kiện ĐUA TOP Tân Thủ 

  4. Mở các hoạt dộng trong thời gian đua TOP đã đóng 

  ---------------- Mục đền bù ----------------

  3. Khuyến mãi giá trị nạp thẻ 

  Khuyến mãi thường 

  Bắt đầu : 12h30 ngày 25 tháng 10 

  Kết thúc : 23h30 ngày 27 tháng 10 

  Giá trị khuyến mãi : 50% 

  Khuyến mãi đền bù 

  Bắt đầu : 12h30 ngày 25 tháng 10 

  Kết thúc : 23h30 ngày 25 tháng 10 

  Giá trị khuyến mãi : 10% 

  Tổng khuyến mãi trong ngày hôm nay : 60%

  4. Đền bù thời gian tiên thảo lộ 

  Thời gian có thể nhận đền bù 

  Bắt đầu : 12h30 ngày 25 tháng 10 

  Kết thúc : 23h30 ngày 25 tháng 10 

  Thời gian tiên thảo lộ được đền bù : 10 tiếng 

  Nhận đền bù tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ 

   

     Hội Quán Kính Bút