Thông Báo - Bảo Trì - Thiên Hổ

29-07

  Thông Báo Mới Ngày 29 - 07

  1. Bảo trì máy chủ Thiên Hổ. 

  Cập nhật bảng xếp hạng, kết thúc sự kiện 

  Thời gian bảo trì : 12h30, Bảo trì 1 phút

  2. Phát thưởng sự kiện ĐUA TOP 

  13h30 sẽ phát thưởng tại NPC Lễ Quan 

  TOP Môn Phái sẽ được phát trực tiếp

  3. Mở các hoạt động đóng trong thời gian đua TOP 

  4. Sự Kiện - Ngày Thương Binh Liệt Sỹ - 27 - 07 

  5. Khuyến mãi giá trị 50% giá trị thẻ nạp

  Bắt đầu : 10h ngày 29 tháng 7 

  Kết thúc : 23h ngày 1 tháng 8  Hội Quán Kính Bút