Sự Kiện - Tích Lủy Tuần

18-08

  Quý đồng đạo thân mến, hiện tại còn khoảng 10 ngày nữa là 2 máy chủ Thiên - Hoàng Hổ tiến hành liên thông, nên để củng cố thêm cho máy chủ Thiên Hổ để tránh bị thọt về kinh mạch nên BQT có tổ chức thêm Sự Kiện - Tích Lủy Tuần để anh em có thêm chân nguyên.

  Thông tin Sự Kiện - Tích Lủy Tuần như sau : 

  Ngoài những mốc hiện tại đã có thì đây là phần thưởng nhận thêm khi các hạ nạp thẻ và tích lủy được.

  Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi nạp đủ tích lủy các mốc dưới đây thì có thể nhận 

  Lưu ý : Chỉ nhận được một mốc duy nhất trong 4 mốc.

  Máy chủ Thiên Hổ 

  Mốc 1 - 500 điểm tích lủy nhận ngay 5000 điểm chân nguyên

  Mốc 2 - 1000 điểm tích lủy -> 10000 điểm chân nguyên

  Mốc 3 - 2000 điểm tích lủy -> 35000 điểm chân nguyên 

  Mốc 4 -> 5000 điểm tích lủy -> 70000 điểm chân nguyên 

  Máy chủ Hoàng Hổ : 

  Mốc 1 - 500 điểm tích lủy nhận ngay 2500 điểm chân nguyên

  Mốc 2 - 1000 điểm tích lủy -> 5000 điểm chân nguyên

  Mốc 3 - 2000 điểm tích lủy -> 17500 điểm chân nguyên 

  Mốc 4 -> 5000 điểm tích lủy -> 35000 điểm chân nguyên 

  Thời gian diễn ra sự kiện : 0h ngày 18 tháng 08 

  Thời gian kết thúc sự kiện : 23h ngày 23 tháng 08

  Người chơi nhận phần thưởng tại chữ PHÚC trong game, dưới bản đồ nhỏ   Hội Quán Kính Bút