Tin tức

Sự Kiện - Tam Sắc Ngọc

25-10

  Thời gian :

  Bắt đầu : 17h40 ngày 25 tháng 10

  Kết thúc : 23h30 ngày 6 tháng 11

  NPC Liên Quan : Tiểu Cô Nương Tọa độ : 199/200 Phượng Tường

  Auto -> Nhặt đặc phẩm ( Nhặt vật phẩm sự kiện ) 

  Vật phẩm liên quan

  Vật phẩm Nguồn gốc Công dụng 
  Đá Kim Cương Luyện công ở bản đồ 90  Dùng để ghép thành Ngọc
  Hoàng Kim Xa Chỉ
  Đá Thạch Anh
  Đá Hồng Ngọc
  Hỏa Hồ Hồng Ngọc

  Đá Kim Cương

  Hoàng Kim Xa Chỉ

  Đá Thạch Anh

  Đá Hồng Ngọc

  5 vạn lượng

  Sử dụng tối đa 200 cái 

  Sử dụng mặc định được :

  500.000 Điểm kinh nghiệm cộng dồn

  Ngẫu nhiên nhận được vật phẩm : 

  Phúc Duyên Lộ 

  Võ Lâm Mật Tịch

  Tẩy Tủy Kinh

  Kính Hoa Lộ

  Tinh Hồng Bảo Thạch

  Thủy TInh

  Nhu TÌnh Lệnh

  Định Quốc lệnh 

  Mãnh Ghép định quốc

  Mãnh ghép an bang

  Chu Tước Bạch Ngọc

  Đá Kim Cương

  Hoàng Kim Xa Chỉ

  Đá Thạch Anh

  Đá Hồng Ngọc

  5000 lượng + 4 xu 

  Sử dụng tối đa 600 cái 

  Sử dụng mặc định nhận được : 

  1.300.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn

  Ngẫu nhiên nhận được vật phẩm 

  Tiên Thảo Lộ 

  Xu

  Kim Nguyên Bảo 

  Nhu Tình Lệnh

  Hiệp Cốt Lệnh

  Định Quốc Lệnh

  An Bang Lệnh

  Ngựa Phi Vân 

  Thiên Hoàng Lệnh

  Mãnh Định Quốc

  Mãnh An Bang

  Mãnh Ghép Đại Thành BÍ Kiếp 15

  Mãnh Ghép Đại Thành BÍ Kiếp 20

  Mãnh Ghép Đại Thành BÍ Kiếp 21

  Mãnh Ghép Đại Thành BÍ Kiếp 22

  Mãnh Ghép Đại Thành BÍ Kiếp 23

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa

  Vật phẩm

  Phần thưởng

  Bó Hoa Tam Sắc

  5000 chân nguyên

  Bó hoa tứ sắc 

  Ngẫu nhiên 1 món An Bang

  Phần thưởng đổi điểm sự kiện

  3 Bộ Định Quốc 

  2 Dây Chuyền An Bang 

  2 Nhẫn An Bang  Kháng Băng 

  2 Nhẫn An Bang  Kháng Hỏa

  2 Ngọc Bội An Bang 

  Điểm sẽ được quy định trong game tại NPC Tiểu Cô Nương

  Một nhân vật có thể khôi phục tối đa 1 lần ( Tổng 2 lần ăn ) 

  Mua lệnh bài khôi phục 400xu để khôi phục ( Lưu ý : Nên sử dụng hết các loại rồi khôi phục, khôi phục sẽ đưa toàn bộ về 0 )

  Rút điểm sự kiện ( Trao đổi giữa người chơi ) Bằng cách đổi lòng đèn 

  Hình ảnh các vật phẩm liên quan 

  Hội Quán Kính Bút