Tin tức

Sự Kiện - Đua TOP Tân Thủ - Máy Chủ Long Hổ

22-10

  Thời gian : 

  Bắt đầu : 19h30 Ngày 23 tháng 10

  Kết thúc : 12h30 Ngày 25 tháng 10 

  Tính theo bảng xếp hạng cao thủ có trong game ( ? ) 

  Người chơi có hành vi gian lận bằng cách này hay cách khác đều gạch top. Chắc chắn một điều các hạ phải luyện công ở các bản đồ cho phép. 

  Lưu ý : Không xuất xư trong quá trình diễn ra sự kiện đua TOP 

  Phần thưởng :   Hội Quán Kính Bút