Tin tức

Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2

25-10

  Vũ khí cấp 1 có thể kiếm được từ việc mua bằng xu với giá 500 xu và không khóa ( vĩnh viễn ),   

  • Có thể đổi sang phái khác bằng cách chế tạo rương  : Liên kết 

  Vũ khí cấp 2 có thể tìm được bằng cách nâng cấp từ vũ khí cấp 1 tỉ lệ 40% yêu cầu có 4 mãnh ghép vũ khí cấp 2 

  Hoặc có thể mua rương ( được chọn phái ) : 2500 Xu tại Bảo Vật

  • Có thể đổi sang cách khác bằng cách tinh luyện vũ khí mới : Liên kết

  Hình ảnh dưới này chỉ mang tính chất minh họa. Khi nhận hoặc ép thuộc tính sẽ được ngẫu nhiên

  Nếu thuộc tính thấp các hạ có thể sử dụng tính năng Trùng Luyện để làm mới lại : Liên kết

  Vũ khí cấp 1 

  2019-01-04_203528.png 2019-01-04_203520.png

   2019-01-04_203516.png 2019-01-04_203508.png

   2019-01-04_203500.png 2019-01-04_203453.png

   2019-01-04_203447.png 2019-01-04_203442.png

   2019-01-04_203253.png 2019-01-04_203248.png

   2019-01-04_203242.png 2019-01-04_203238.png

   2019-01-04_203229.png 2019-01-04_203223.png

   2019-01-04_203219.png 2019-01-04_203212.png

   2019-01-04_203208.png 2019-01-04_203204.png

   2019-01-04_203155.png 2019-01-04_203146.png

   2019-01-04_203105.png  

   

  Vũ khí cấp 2

   2019-01-04_210507.png 2019-01-04_210503.png

   2019-01-04_210500.png 2019-01-04_210359.png

   2019-01-04_210356.png 2019-01-04_210352.png

   2019-01-04_210348.png 2019-01-04_210345.png

   2019-01-04_210339.png 2019-01-04_210334.png

   2019-01-04_210238.png 2019-01-04_210234.png

   2019-01-04_210231.png 2019-01-04_210225.png

   2019-01-04_210217.png 2019-01-04_210211.png

   2019-01-04_210201.png 2019-01-04_210153.png

   2019-01-04_210134.png 2019-01-04_210129.png

   2019-01-04_210125.png 2019-01-04_210118.png

     Hội Quán Kính Bút