Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Đại Lý - Đại Lý 2

Chào toàn thể anh em đang tham gia tại 2 máy chủ Đại Lý - Đại Lý 2 hiện tại thì 2 máy chủ sự chênh lệch không nhiều nhằm đảm bảo cân bằng giữa Đại Lý 1 - Đại Lý 2. Nay BQT quyết định liên thông 2 máy chủ theo thông tin như sau :

Thời gian bảo trì lưu - lấy dữ liệu 2 máy chủ : 16h15

Thời gian kết thúc và liên thông hoàn tất : 16h45

Máy chủ đích sau khi liên thông : Đại Lý 2 

Tất cả nhân vật đều vào máy chủ Đại Lý 2.

Các tài khoản thuộc máy chủ Đại Lý cần coment tại bài viết này để BQT chuyển thông tin tích luỷ.

 

Bài viết khác :
  • Thông Báo - Thời Gian Hỗ Trợ - Hotline
  • Nạp thẻ - Momo - ATM
  • Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2
  • Thông Báo - Thời Gian Bảo Trì Định Kì Máy Chủ Hoàng Kiếm
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý
  • Sự Kiện - Đua TOP 24 Giờ Vàng - Máy Chủ Đại Lý
  • Sự Kiện - Nạp Thẻ Tích Luỷ Ngay Ngày Khai Mở Nhận Ngay VKHKMP
  • Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam - 30 - 4
  • Thông Tin - Máy Chủ Đại Lý 2
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý - 2