Sự Kiện - Nạp Thẻ Tích Luỷ Nhận Ngay VKHKMP

Tiếp nối các hoạt động sau thời gian đua top, thì một trong những sự kiện được anh em mong chờ nhất là sự kiện này.

Nạp thẻ đạt tích luỷ. Nhận ngay vũ khí HKMP cấp 1 vĩnh viễn

Khi các hạ nạp thẻ đạt 700 điểm tích luỷ thì sẽ nhận được 1 vũ khí HKMP cấp 1 vĩnh viễn.

Chi tiết và hình ảnh vũ khí các hạ xem tại bài viết này : 

Sự kiện này chỉ diễn ra một ngày duy nhất hôm nay 

Bắt đầu : 13h10 ngày 05 tháng 04

Kết thúc : 23h59 Ngày 05 tháng 04 

Quý vị bằng hữu lưu ý.

Bài viết khác :
  • Thông Báo - Thời Gian Hỗ Trợ - Hotline
  • Nạp thẻ - Momo - ATM
  • Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2
  • Thông Báo - Thời Gian Bảo Trì Định Kì Máy Chủ Hoàng Kiếm
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý
  • Sự Kiện - Đua TOP 24 Giờ Vàng - Máy Chủ Đại Lý
  • Sự Kiện - Nạp Thẻ Tích Luỷ Ngay Ngày Khai Mở Nhận Ngay VKHKMP
  • Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam - 30 - 4
  • Thông Tin - Máy Chủ Đại Lý 2
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý - 2