Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam - 30 - 4

 Dưới đây thông tin  sự kiện - giải phóng miền nam 

 • Thời gian: Từ sau 13h15 ngày 29/03 - 23h59 ngày 20/04/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 100
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú

 • Vị trí: Trung Tâm Phượng Tường
 • Chức năng:
  • Đổi Hoa Hồng
  • Nhận thưởng mốc
  • Mua vật phẩm sự kiện
  • Đổi trang bị từ điểm sự kiện
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 20/04/2019.


 

Thu thập vật phẩm

Thu thập được từ các bản đồ luyện công từ 90 trở lên

Vật phẩm Ghi chú

2019-03-22_141502.png

2019-03-22_141459.png

2019-03-22_141454.png

 

 • Mở được từ rương vật phẩm sự kiện - thu thập được từ bản đồ luyện cấp 90 trở lên
2019-03-22_141509.png
 • Mua với giá 2 bạc tại NPC Tiểu Cô Nương
 • Vận lượng đạt 10 lần -> Đổi 3 vật phẩm tại lễ quan
 • Chiến thắng Liên Đấu -> Nhận được 3 vật phẩm
 • Tiêu diệt boss đại -> Nhận được 3 vật phẩm
 • Tiêu diệt boss tiểu -> Nhận được 1 vật phẩm
 • Tống Kim -> 15.000 điểm đổi được 10 vật phẩm
 • Chiến thắng Hỗn Nguyên Xích Bích ->Nhận được 5 vật phẩm
 • Chiến thắng Loạn Chiến Xuân Thu -> Nhận được 10 vật phẩm
 • Vượt ải chiến thắng -> Nhận được 3 vật phẩm
2019-03-22_141505.png
 • Mua với giá 3 bạc tại NPC Tiểu Cô Nương
 • Chiến thắng Tống Kim đạt Hạng 1 -> 10 đều có số lượng tương ứng
 • Tiêu diệt boss Thế giới -> Nhận được 3 vật phẩm
2019-03-22_141519.png
 • Nguồn gốc : Ghép từ Tấm áo chiến sỹ + túi gậy trường sơn + chiếc gậy trường sơn 
 • Sử dụng nhận được ĐL 1 :  500.000 điểm kinh nghiệm
 • Đại Lý 2 : 1.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Ba Lăng Huyện : 7.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa 500 cái
 • Không có vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng
 • Không có phần thưởng khi đạt mốc
2019-03-22_141516.png
 • Nguồn gốc : Ghép từ Tấm áo chiến sỹ + túi gậy trường sơn + chiếc gậy trường sơn + Ba lô con cóc
 • Sử dụng nhận được 1.500.000 điểm kinh nghiệm
 • Tại máy chủ Đại Lý 2 : 3.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Tại máy chủ Ba Lăng Huyện : 15.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa 900 cái
 • Có vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng
 • Nhận được 1 điểm sự kiện khi sử dụng
 • Phần thưởng khi đạt mốc tối đa : 

Rương vũ khí hoàng kim cấp 2 

 •  
2019-03-22_141513.png
 • Nguồn gốc : Ghép từ Tấm áo chiến sỹ + túi gậy trường sơn + chiếc gậy trường sơn + Huân chương chiến công

Máy chủ Đại Lý 1 - 2 : 

 • Sử dụng nhận được ĐL 1 : 5.000.000 điểm kinh nghiệm
 • ĐL 2 : 10.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa 1000 cái
 • Có vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng
 • Nhận được 2 điểm sự kiện khi sử dụng
 • Phần thưởng khi đạt mốc 600: Lệnh bài trang bị xanh 
 • Phần thưởng khi đạt mốc 1000 : Bộ Trang Bị Ang Bang - 5000 Chân Nguyên - 3000 Điểm phúc duyên

Máy Chủ Ba Lăng Huyện

 • Sử dụng nhận được : 25.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Sử dụng tối đa 2000 cái 
 • Có vật phẩm ngẫu nhiên khi sử dụng
 • Nhận được 2 điểm sự kiện khi sử dụng
 • Phần thưởng khi đạt mốc : 1500. 1 Món HKMP
 • Phần thưởng khi đạt mốc : 2000. Ngựa phiên vũ hoàng kim ( HSD 15 ngày - có thể gia hạn ) 

 

 

 

 

 

Phần thưởng khi sử dụng

 

Vật phẩm Ghi chú
2019-03-22_141519.png
 • Không có vật phẩm

2019-03-22_141516.png

 

Ngẫu nhiên được các vật phẩm sau 

 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tuỷ Kinh
 • Thiết La hán
 • Tiên Thảo Lộ ( Tiểu )
 • Lam Thuỷ Tinh
 • Lục Thuỷ Tinh 
 • Tử Thuỷ Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Mãnh An Bang 1 
 • Mãnh An Bang 2 
 • Lệnh bài định quốc
 •  
2019-03-22_141513.png
Ngẫu nhiên được các vật phẩm sau 
 • Ngẫu nhiên 500.000 - 2.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Ngẫu nhiên 10 - 50 vạn lượng
 • Tiên Thảo Lộ ( Trung ) 
 • Tiền đồng 
 • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
 • Kim Nguyên Bảo
 • Lệnh bài hiệp cốt
 • Lệnh bài nhu tình
 • Bảo rương định quốc
 • Rương ngựa phi vân
 • Lệnh bài An bang
 • Mãnh An bang 3 
 • Mãnh An bang 4 
 • Mãnh đại thành bí kiếp các cấp
 • Mãnh bí kiếp 120 các phái
 •  

 

Sử dụng điểm sự kiện

 

 Số lượng có hạn như trên trong ngoặc vuông, anh em chú ý để không phải chậm tay nhé

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác :
 • Thông Báo - Thời Gian Hỗ Trợ - Hotline
 • Nạp thẻ - Momo - ATM
 • Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2
 • Thông Báo - Thời Gian Bảo Trì Định Kì Máy Chủ Hoàng Kiếm
 • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý
 • Sự Kiện - Đua TOP 24 Giờ Vàng - Máy Chủ Đại Lý
 • Sự Kiện - Nạp Thẻ Tích Luỷ Ngay Ngày Khai Mở Nhận Ngay VKHKMP
 • Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam - 30 - 4
 • Thông Tin - Máy Chủ Đại Lý 2
 • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý - 2