Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý

 Thông Tin Máy Chủ


Lịch Trình Phát Triển

● Tên Máy Chủ : 

● Thời Gian Thử Nghiệm : 00 Giờ Thứ 2 Ngày 25/03/2019
 
● Thời Gian Khai Mở ( Tạo nhận vật ) : 12h30 
Thứ 5 Ngày 28/03/2019

● Bắt Đầu Đua Tốp : 
13h Thứ 5 Ngày 28/03/2019  Đến 13 Giờ Thứ 6 Ngày 29/03/2019

(12h30 giờ đã có thể vào tạo nhân vật )

● Với Tiêu Chí Khách Hàng Là Thượng Đế Team Xin Cam Kết Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7

Đặc biệt máy chủ Đại Lý hỗ trợ vòng sáng vĩnh viễn trong thời gian ĐUA TOP 

Sau ĐUA TOP : GIới hạn cấp 150 sẽ mất vòng sáng

Hỗ trợ tân thủ

Bài viết khác :
  • Thông Báo - Thời Gian Hỗ Trợ - Hotline
  • Nạp thẻ - Momo - ATM
  • Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2
  • Thông Báo - Thời Gian Bảo Trì Định Kì Máy Chủ Hoàng Kiếm
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý
  • Sự Kiện - Đua TOP 24 Giờ Vàng - Máy Chủ Đại Lý
  • Sự Kiện - Nạp Thẻ Tích Luỷ Ngay Ngày Khai Mở Nhận Ngay VKHKMP
  • Sự Kiện - Giải Phóng Miền Nam - 30 - 4
  • Thông Tin - Máy Chủ Đại Lý 2
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Đại Lý - 2