Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Hoàng Kiếm

Thông Tin Máy Chủ


Lịch Trình Phát Triển

● Tên Máy Chủ : 

● Thời Gian Thử Nghiệm : 00 Giờ Thứ 6 Ngày 01/03/2019
 
● Thời Gian Khai Mở ( Tạo nhận vật ) : 12h30 
Thứ 2 Ngày 04/03/2019

● Bắt Đầu Đua Tốp : 
13h Thứ 2 Ngày 04/03/2019  Đến 13 Giờ Thứ 4 Ngày 06/03/2019

(12h30 giờ đã có thể vào tạo nhân vật )

● Với Tiêu Chí Khách Hàng Là Thượng Đế Team Xin Cam Kết Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7

Đặc biệt máy chủ Hoàng Kiếm hỗ trợ vòng sáng vĩnh viễn trong thời gian ĐUA TOP 

Sau ĐUA TOP : GIới hạn cấp 150 sẽ mất vòng sáng

Hỗ trợ tân thủ

Bài viết khác :
  • Thông Báo - Thời Gian Hỗ Trợ - Hotline
  • Nạp thẻ - Momo - ATM
  • Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Linh Kiếm
  • Sự Kiện - Đua TOP Máy Chủ Linh Kiếm
  • Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Tình Kiếm - Phong Cửu Kiếm
  • Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Nhạc Kiếm - Duyên Kiếm
  • Thông Báo - Dời Thời Gian Hoàn Tất Liên Thông Máy Chủ
  • Thông Báo - Mở Lại Máy Chủ Duyên Kiếm
  • Thông Báo - Tạm Đóng Liên Đấu Máy Chủ Linh Kiếm