Thông Báo - Mở Lại Máy Chủ Duyên Kiếm

Chào anh em đnag tham gia 2 máy chủ Nhạc - Duyên Kiếm hiện tại quá trình kiểm tra acc từ máy chủ Nhạc kiếm diễn ra khá lâu nên BQT quyết định mở lại máy chủ Duyên Kiếm cho anh em tiếp tục tham gia trong lúc chờ đợi kiểm tra từ máy chủ Nhạc Kiếm 

Bài viết khác :
  • Thông Báo - Thời Gian Hỗ Trợ - Hotline
  • Nạp thẻ - Momo - ATM
  • Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Linh Kiếm
  • Sự Kiện - Đua TOP Máy Chủ Linh Kiếm
  • Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Tình Kiếm - Phong Cửu Kiếm
  • Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Nhạc Kiếm - Duyên Kiếm
  • Thông Báo - Dời Thời Gian Hoàn Tất Liên Thông Máy Chủ
  • Thông Báo - Mở Lại Máy Chủ Duyên Kiếm
  • Thông Báo - Tạm Đóng Liên Đấu Máy Chủ Linh Kiếm