Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Linh Kiếm

Thông Tin Máy Chủ


Lịch Trình Phát Triển

● Tên Máy Chủ : 

● Thời Gian Thử Nghiệm : 00 Giờ Thứ 2 Ngày 17/02/2019
 
● Thời Gian Khai Mở ( Tạo nhận vật ) : 18h30 
Thứ 4 Ngày 20/02/2019

● Bắt Đầu Đua Tốp : 19
 Giờ Thứ 4 Ngày 20/02/2019  Đến 13 Giờ Thứ 6 Ngày 22/01/2019

(18h30 giờ đã có thể vào tạo nhân vật )

● Với Tiêu Chí Khách Hàng Là Thượng Đế Team Xin Cam Kết Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7

Hỗ trợ tân thủ

Bài viết khác :
  • Thông Báo - Thời Gian Hỗ Trợ - Hotline
  • Nạp thẻ - Momo - ATM
  • Hình Ảnh Vũ Khí Cấp 1 Và Cấp 2
  • Thông Báo - Lịch Trình Phát Triển Máy Chủ Linh Kiếm
  • Sự Kiện - Đua TOP Máy Chủ Linh Kiếm
  • Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Tình Kiếm - Phong Cửu Kiếm
  • Thông Báo - Liên Thông Máy Chủ Nhạc Kiếm - Duyên Kiếm
  • Thông Báo - Dời Thời Gian Hoàn Tất Liên Thông Máy Chủ
  • Thông Báo - Mở Lại Máy Chủ Duyên Kiếm
  • Thông Báo - Tạm Đóng Liên Đấu Máy Chủ Linh Kiếm