Chế tạo vũ khí 1 sao và 2 sao

Xin chào quý bằng hữu đang tham gia Hội Quán Võ Lâm, cũng như anh em đã biết thần binb lợi khi trong thiên hạ nhiều vô số kể từ Đại Phong Đao, Huyền Thiết Kiếm,... và còn rất nhiều vũ khí khác, thì nay để tạo nên nét riêng tại Hội Quán Võ Lâm, tại hạ Nam Hoàng Đại Đế xin phép công bố thiên hạ về 2 loại vũ khí mới đó là vũ khí hoàng kim 1 sao và vũ khí hoàng kim 2 sao chỉ có tại Hội Quán Võ Lâm ..

Nguyên liệu cần để chế tạo vũ khí này :

Nếu các hạ muốn chế tạo vũ khí 1 sao thì cần có :

1 Vũ khí HKMP Cấp 1

5 Đồ phổ hoàng kim 

Và 300 vạn lượng

Tỉ lệ thành công là 70%, thất bại chỉ mất tiền vạn.

Nếu các hạ muốn chế tạo vũ khí 2 sao thì cần có :

1 Vũ khí HKMP cấp 2 

10 đồ phổ hoàng kim 

và 300 vạn lượng

Tỉ lệ thành công là 70%, thất bại chỉ mất tiền vạn

 NPC : 

NPC để chế tạo vũ khí này là : NPC Thiên Không Sư Phụ ( gần thợ rèn tại Ba Lăng huyện )

Lưu ý : Cần tách và đặt đồ phổ hoàng kim để có thể chế tạo. Như hình dưới đây 

 

Để nâng cấp vũ khí 1 sao và 2 sao này lên các cấp độ cao hơn các hạ xem thêm tại đây 

 

Bài viết khác :
  • Nâng cấp trang bị An Bang
  • Nâng cấp Vũ Khí Hoàng Kim
  • Chế tạo vũ khí 1 sao và 2 sao
  • Nâng cấp vũ khí cấp 1 lên cấp 2
  • Nâng cấp Kim Phong